PROPOZICE

 • Závod zařazen do seriálu MČR dogtrekkingu a MČR dogmaraton
 • Termín: 25.– 28.5. 2023
 • Místo: Kemp MOŘE, rybník ŘEKA, Krucemburk
 • Pořadatel: Kristýna Lédlová, ve spolupráci SLOVÁCKÉHO MUSHER KLUBU, pod záštitou Bronislava Růčky
 • Kontaktní osoba: Kristýna Lédlová      tel.: 702114351 email: dogtrekkingvsrdciceska@seznam.cz
 • Pravidla: dle soutěžního řádu dogtrekkingu a dogmaratonu
 • Organizátoři si vyhrazují právo do závodu pozměnit propozice (24.5.2023)
 • Trasy/ časové limity
  • Dogtrekking: cca 95 Km ( 48 hodin)
  • Dogmaraton: cca 45 Km ( 24 hodin)
  • Short: cca 20 Km ( 7 hodin)
  • Canicross: cca 11 Km ( 4 hodiny)
  • Dětská/ kočárková/ procházka: cca 5 Km
 • Kategorie:
  • Dogtrekking:
   • DTM 1 – muži do 40 let
   • DTM 2 – muži nad 40 let
   • DTW 1 – ženy do 35 let
   • DTW 2 – ženy nad 35 let
  • Dogmaraton:
   • DMM – MUŽI
   • DMW – ŽENY
  • Short:
   • MUŽI
   • ŽENY
  • Canicross:
   • MUŽI
   • ŽENY
  • Dětská/ procházka:
   • Bez kategorií
 • Trasa povede po turistických značkách v CHKO Železné hory.
 • Kontrolní body: Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami.
 • Mapa: Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci.
 • Přihlášky: budou spuštěny 1. 3. 2023
 • Uzávěrka přihlášek: 11. 5 2023
 • Přihláška po uzávěrce možná pouze po telefonické domluvě.
 • Možnost objednání:
  • tričko s logem závodu (350 Kč)
  • hrnek s logem závodu (150 Kč)
 • Startovné:
  • Dogtrekking: 450,- (platba po uzávěrce 550,- )
  • Dogmaraton: 350.- (platba po uzávěrce 450,- )
  • Short: 250,- (platba po uzávěrce 350,- )
  • Canicross: 150,- (platba po uzávěrce 250,- )
  • Dětská: 50,-
 • Platba na účet : 2201254073/2010,  VS: tel číslo uvedené v přihlášce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda
 • Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Startovné nelze převádět na jiného účastníka.
 • U zahraničních závodníků platba probíhá na místě
 • Seznam přihlášených : zde
 • Dogtrekking:
  • Prezentace, veterinární přejímka:
   • Čtvrtek 25.5.2023  od 18:00 do 21:00 (po domluvě v pátek 26.5. 2023 od 7:00 do 9:00)
  • Meeting:
   • Čtvrtek 25. 5. 2023 v 21:00 (účastnící se dozví podrobnosti o trati)
  • Start:
   • Pátek 26. 5. 2023 od 7:00 do 9:00
  • Povinná výbava – může být kontrolována kdykoliv na trati a po příchodu do cíle
   • Mapa, itinerář
   • Lékárnička ( 1 obvaz hotový, 1 elastické obinadlo, 5 náplast, 1 izotermická folie)
   • Miska pro psa
   • Strava pro psa a pro člověka
   • Lahev na vodu pro psa a pro člověka
   • Funkční svítilna ( doporučená čelovka)
   • Reflexní prvky
  • Doporučená výbava
   • Nabitý telefon, bivakovací potřeby
  • Vyhlášení výsledků:
   • Neděle 28. 5. 2023 v 10:00
 • Dogmaraton:
  • Prezentace, veterinární přejímka:
   • Pátek 26. 5. 2023 od 18:00 do 21:00 (po domluvě v sobotu 27.5.2023 od 7:00 do 9:00)
  • Meeting:
   • Pátek 26. 5. 2023 v  21.00 (účastnící se dozví podrobnosti o trati)
  • Start:
   • Sobota 27. 5. 2023 od 7:00 do 9:00
  • Povinná výbava – může být kontrolována kdykoliv na trati a po příchodu do cíle
   • Mapa, itinerář
   • Lékárnička ( 1 obvaz hotový, 1 elastické obinadlo, 5 náplast, 1 izotermická folie)
   • Miska pro psa
   • Strava pro psa a pro člověka
   • Lahev na vodu pro psa a pro člověka
   • Dvě botičky na každého psa
   • Funkční svítilna (doporučená čelovka)
   • Reflexní prvky
   • Doporučená výbava (nabitý telefon)
  • Vyhlášení výsledků:
   • Neděle 28. 5. 2023 v 10:00
 • Short:
  • Prezentace, veterinární přejímka:
   • Sobota 27.5.2023 od 7:00 do 9:00
  • Start:
   • Hromadný sobota 27.5.2023 v 9:00
  • Povinná výbava:
   • Mapa, itinerář
   • Lékárnička ( 1 obvaz hotový, 1 elastické obinadlo, 5 náplast, 1 izotermická folie),
   • Miska
   • Lahev na vodu pro psa
   • Dvě botičky na každého psa
  • Vyhlášení výsledků:
   • Sobota: 27. 5. 2023 v 16:30
 • Canicross:
  • Prezentace, veterinární přejímka:
   • Sobota 27.5.2023 od 7:00 do 9:30
  • Start:
   • Hromadný sobota 27.5.2023 v 9:30
  • Povinná výbava:
   • Mapa, itinerář
  • Vyhlášení výsledků:
   • Sobota 27.5.2023 v 14:00
 • Dětská/ Procházka:
  • Prezentace
   • Sobota 27. 5. 2023 od 7:00
  • Start
   • Sobota 27. 5. 2023 od 9:00
  • Povinná výbava:
   • Mapa, itinerář
  • Bez vyhlášení výsledků
  • Trasa lze absolvovat i s plyšákem
 • Veterinární podmínky účasti:
  • Kategorie dogtrekking a dogmaraton se nesmí zúčastnit pes mladší 18-ti měsíců
  • Kategorie short se nesmí účastnit pes mladší 1 roku
  • Kategorie canicross a dětská bez omezení
  • Pes musí být zdravý, mít platné očkování dle aktuálních veterinárních podmínek.
  • Při přejímce bude kontrolován záznam o čipování a očkování v očkovacím průkazu.
  • Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č. 77/2004 Sb. v platném znění.
 • Další podmínky účasti:
  • Závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu
  • Dogtrekking je extrémní vytrvalostní sport. Účastníci jsou při něm odkázáni pouze sami na sebe a do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.
  • Účastníci ve věku 15-18 let předloží při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.
  • Závodník do 15 let se smí účastnit pouze s dospělým doprovodem.
  • Účastníci se na trati pohybují nejvíce ve dvojicích.
  •  Psi musí být po celou dobu závodu připoutaní.
  • Odvoz z trasy bude zajištěn zdarma v případě úrazu, v ostatních případech za poplatek 200 Kč.
  • Porušení pravidel (zejména volný pohyb psů v závodě) může vést k diskvalifikaci.
  • Majitel ručí za škody způsobené svým psem.
  • Odesláním přihlášky závodník souhlasí,

    že údaje uvedené v této přihlášce budou zapsané pořadatele, zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem V srdci Česka. Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.). Závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele jako veřejně dohledatelná informace. V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu. Účastník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech. Účastník akce jde na vlastní nebezpečí a zodpovídá sám za sebe pořadatel za něho nenese žádnou odpovědnost po celou dobu akce.