PROPOZICE

Závod zařazen do seriálu MČR dogtrekkingu a MČR dogmidu

 • Termín: 30.5.– 2.6. 2024
 • Místo: Kemp MOŘE, rybník ŘEKA, Krucemburk
 • Pořadatel: Kristýna Lédlová, ve spolupráci SLOVÁCKÉHO MUSHER KLUBU
 • Kontaktní osoba: Kristýna Lédlová      tel.: 702114351 email: dogtrekkingvsrdciceska@seznam.cz
 • Pravidla: dle soutěžního řádu dogtrekkingu a dogmidu
 • Organizátoři si vyhrazují právo pozměnit propozice do 26.5.2024
 • Trasy/ časové limity
  • Dogtrekking: cca 93 Km ( 48 hodin)
  • Dogmid: cca 45 Km ( 24 hodin)
  • Short: cca 25 Km ( 12 hodin)
  • Dětská/ kočárková/ procházka: cca 5 Km
 • Kategorie:
  • Dogtrekking:
   • DTM 1 – muži do 40 let
   • DTM 2 – muži nad 40 let
   • DTW 1 – ženy do 35 let
   • DTW 2 – ženy nad 35 let
  • Dogmid:
   • DMM 1 – muži do 40 let
   • DMM 2 – muži nad 40 let
   • DMW 1 – ženy do 35 let
   • DMW 2 – ženy nad 35.let
  • Short:
   • MUŽI
   • ŽENY
  • Dětská/ procházka:
   • Bez kategorií
 • Trasa povede převážně po turistických značkách .
 • Kontrolní body: Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami.
 • Mapa: Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci.
 • Přihlášky: budou spuštěny 1. 3. 2024
 • Uzávěrka přihlášek: 16. 5 2023
 • Přihláška po uzávěrce možná pouze po telefonické domluvě
 • Startovné:
  • Dogtrekking: 500,- (platba po uzávěrce 600,- )
  • Dogmid: 500.- (platba po uzávěrce 600,- )
  • Short: 300,- (platba po uzávěrce 400,- )
  • Dětská: 50,-
 • Platba na účet : 2201254073/2010,  VS: tel číslo uvedené v přihlášce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda
 • Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Startovné nelze převádět na jiného účastníka.
 • U zahraničních závodníků platba probíhá na místě
 • Seznam přihlášených : zde
 • Dogtrekking:
  • Prezentace, veterinární přejímka:
   • Čtvrtek 30.5.2024  od 18:00 do 21:00 (po domluvě v pátek 31.5. 2024 od 7:00 do 9:00)
  • Meeting:
   • Čtvrtek 30. 5. 2024 v 21:00 (účastnící se dozví podrobnosti o trati)
  • Start:
   • Pátek 31. 5. 2024 od 7:00 do 9:00
  • Povinná výbava – může být kontrolována kdykoliv na trati a po příchodu do cíle
   • Mapa
   • Lékárnička ( 1 obvaz hotový, 1 elastické obinadlo, 5 náplast, 1 izotermická folie)
   • Miska pro psa
   • Strava pro psa a pro člověka
   • Lahev na vodu pro psa a pro člověka
   • Funkční svítilna ( doporučená čelovka)
   • Reflexní prvky
  • Doporučená výbava
   • Nabitý telefon, bivakovací potřeby
  • Vyhlášení výsledků:
   • Neděle 2. 6. 2024 v 10:00
 • Dogmid:
  • Prezentace, veterinární přejímka:
   • Pátek 31. 5. 2024 od 18:00 do 21:00 (po domluvě v sobotu 1.6.2024 od 7:00 do 9:00)
  • Meeting:
   • Pátek 31. 5. 2024 v  21.00 (účastnící se dozví podrobnosti o trati)
  • Start:
   • Sobota  1. 6. 2024 od 7:00 do 9:00
  • Povinná výbava – může být kontrolována kdykoliv na trati a po příchodu do cíle
   • Mapa
   • Lékárnička ( 1 obvaz hotový, 1 elastické obinadlo, 5 náplast, 1 izotermická folie)
   • Miska pro psa
   • Strava pro psa a pro člověka
   • Lahev na vodu pro psa a pro člověka
   • Dvě botičky na každého psa
   • Funkční svítilna (doporučená čelovka)
   • Reflexní prvky
   • Doporučená výbava (nabitý telefon)
  • Vyhlášení výsledků:
   • Neděle 31. 5. 2024 v 11:00
 • Short:
  • Prezentace, veterinární přejímka:
   • Sobota 1.6.2024 od 6:30 do 9:00
  • Start:
   • Sobota 1.6.2024 od 7:30 do 9:00
  • Povinná výbava:
   • Mapa
   • Lékárnička ( 1 obvaz hotový, 1 elastické obinadlo, 5 náplast, 1 izotermická folie),
   • Miska
   • Lahev na vodu pro psa
   • Dvě botičky na každého psa
  • Vyhlášení výsledků:
   • Sobota: 1.6. 2024 v 17:00
 • Dětská/ Procházka:
  • Prezentace
   • Sobota 1. 6. 2024 od 7:00
  • Start
   • Sobota 1. 6. 2024 od 9:00
  • Povinná výbava:
   • Mapa
  • Bez vyhlášení výsledků
  • Trasa lze absolvovat i s plyšákem
 • Upomínkové předměty
  • Hrníček V srdci Česka                            150,-
  • Thermo hrníček V srdci Česka              200,-
  • Tričko bavlněné V srdci Česka              350,-
  • Funkční tričko V srdci Česka                 600,-
  • Sportovní čelenka                                    300,-
  • Nákrčník                                                    200,-
 • Veterinární podmínky účasti:
  • Kategorie dogtrekking a dogmid se nesmí zúčastnit pes mladší 18-ti měsíců
  • Kategorie short se nesmí účastnit pes mladší 1 roku
  • Pes musí být zdravý, mít platné očkování dle aktuálních veterinárních podmínek.
  • Při přejímce bude kontrolován záznam o čipování a očkování v očkovacím průkazu.
  • Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č. 77/2004 Sb. v platném znění.
 • Další podmínky účasti:
  • Závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu
  • Dogtrekking je extrémní vytrvalostní sport. Účastníci jsou při něm odkázáni pouze sami na sebe a do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.
  • Účastníci ve věku 15-18 let předloží při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.
  • Závodník do 15 let se smí účastnit pouze s dospělým doprovodem.
  • Účastníci se na trati pohybují nejvíce ve dvojicích.
  •  Psi musí být po celou dobu závodu připoutaní.
  • Odvoz z trasy bude zajištěn zdarma v případě úrazu, v ostatních případech za poplatek 200 Kč.
  • Porušení pravidel (zejména volný pohyb psů v závodě) může vést k diskvalifikaci.
  • Majitel ručí za škody způsobené svým psem.
  • Odesláním přihlášky závodník souhlasí,

    že údaje uvedené v této přihlášce budou zapsané pořadatele, zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem V srdci Česka. Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.). Závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele jako veřejně dohledatelná informace. V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu. Účastník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech. Účastník akce jde na vlastní nebezpečí a zodpovídá sám za sebe pořadatel za něho nenese žádnou odpovědnost po celou dobu akce.